Kamerstuk 31389-105

Motie van het lid Thieme over een verbod op vriesbranden en pneumatisch merken

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-105.html
ID: 31389-105

Nr. 105 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het vriesbranden van runderen en het pneumatisch merken van varkens te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme