Stemming

Gewijzigde motie van de leden Thieme en Van Gerven (t.v.v. 31389, nr. 102) over het verbod op leewieken

33,3 %
66,7 %


D66

SP

SGP

CDA

PvdA

GL

50PLUS

CU

PvdD

PVV

VVD


Nr. 126 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102

Voorgesteld 2 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het aanstaande verbod op leewieken in te laten gaan per 1 januari 2015 en dit op te nemen in het Besluit diergeneeskundigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Gerven


Gewijzigde motie van de leden Thieme en Van Gerven (t.v.v. 31389, nr. 102) over het verbod op leewieken

2013-03-28
Dossier: 31389
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-126.html