Kamerstuk 31389-92

Motie van het lid Houwers over het verbod om papegaaikuikens en -ouders te scheiden

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Johan Houwers (VVD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-92.html
ID: 31389-92

Nr. 92 MOTIE VAN HET LID HOUWERS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Besluit houders van dieren verbiedt dat kuikens en ouders van papegaaien gescheiden worden totdat de kuikens zelfstandig zijn;

overwegende dat het niet in het belang van het kuiken is om het dier pas later bij de ouders weg te halen omdat dit kan leiden tot problemen in het gedrag van het huisdier;

van mening dat het verbod onnodig leed teweeg brengt bij het kuiken;

verzoekt de regering, het verbod dat kuikens en ouders moeten worden gescheiden wordt teruggedraaid voor wat betreft de papegaaien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Houwers