Kamerstuk 31389-33

Amendement van het lid Van Velzen over het mogelijk maken over meerdere onderwerpen in de amvb's

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 oktober 2009
Indiener(s): Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-33.html
ID: 31389-33
Wijzigingen: 31389-73

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 33
AMENDEMENT VAN HET LID VAN VELZEN

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.2, tiende lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

II

In artikel 2.3, vierde lid wordt na de zinsnede «worden regels gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

III

In artikel 2.4, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

IV

In artikel 2.5, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

V

In artikel 2.6, tweede lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

VI

In artikel 2.6, derde lid, wordt na de zinsnede «tevens betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

VII

In artikel 2.7, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

VIII In artikel 2.7, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

IX

In artikel 2.8, vierde lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

X

In artikel 2.10, derde lid, wordt na de zinsnede «of diercategorieën die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XI

In artikel 2.10, vijfde lid, wordt na de zinsnede «betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XII

In artikel 2.15, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XIII

In artikel 2.15, vierde lid, wordt na de zinsnede «kunnen betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XIV

In artikel 2.16, tweede lid, wordt na de zinsnede «kunnen onder meer betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XV

In artikel 2.18, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XVI

In artikel 2.20, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XVII

In artikel 2.22, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XVIII

In artikel 2.23, eerste lid, wordt na de zinsnede «regels gesteld over» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XIX

In artikel 2.24, derde lid, wordt na de zinsnede «die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XX

In artikel 3.1, tweede lid, wordt na de zinsnede «regels worden gesteld die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XXI

In artikel 3.2, tweede lid, wordt na de zinsnede «die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XXII

In artikel 3.6, tweede lid, wordt na de zinsnede «kunnen betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XXIII

In artikel 4.1, derde lid, wordt na de zinsnede «die betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XXIV

In artikel 4.5, tweede lid, wordt na de zinsnede «kunnen betrekking hebben op» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

XXV

In artikel 5.6, vijfde lid, wordt na de zinsnede «worden regels gesteld over» een zinsnede ingevoegd, luidende: onder meer.

Toelichting

De Wet dieren is een kaderwet. Het wetsvoorstel bevat naast een aantal rechtstreeks werkende bepalingen vele bepalingen die vragen om verdere uitwerking bij algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling. De invulling van de kaderwet is echter begrenst en kent in veel artikelen een opsomming van de onderwerpen en criteria waarover regels kunnen worden gesteld. Deze opsomming is dus limitatief, wat ertoe leidt dat er geen regels kunnen worden gesteld over andere onderwerpen dan die genoemd in de betreffende bepalingen. Indiener beoogt met dit amendement de opsomming in geen enkel geval limitatief te maken, zodat nieuwe inzichten en beleidsvoornemens eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden in wetgeving.

Van Velzen