Kamerstuk 31389-25

Amendement van het lid Thieme over het dwingend nader specificeren van verboden gedragingen richting dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 oktober 2009
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-25.html
ID: 31389-25

26,0 %
74,0 %

GL

PVV

CDA

SP

SGP

VVD

PvdD

Verdonk

CU

PvdA

D66


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 25
AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.1, derde lid, wordt de zinsnede «kunnen voorts gedragingen worden aangewezen» vervangen door: worden voorts gedragingen aangewezen.

Toelichting

Om onduidelijkheden in het handhavingstraject te voorkomen, is het raadzaam nader te specificeren welke handelingen in ieder geval worden gerekend tot verboden gedragingen richting dieren. Deze handelingen zullen worden opgenomen in de hier genoemde algemene maatregel van bestuur.

Thieme