Stemming

Motie van de leden Ouwehand en Schouw over een evaluatiebepaling voor de positieflijst

64,0 %
36,0 %


PvdD

PvdA

CDA

SP

PVV

GL

D66

CU

VVD

50PLUS

SGP


Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een evaluatiebepaling voor de positieflijst op te nemen in het Besluit houders van dieren en deze in te stellen op drie jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Schouw


Motie van de leden Ouwehand en Schouw over een evaluatiebepaling voor de positieflijst

2013-03-25
Dossier: 31389
Indiener(s): Gerard Schouw (D66), Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-110.html