Stemming

Motie van de leden Ouwehand en Schouw over een evaluatiebepaling voor de positieflijst

64,0 %
36,0 %


PvdD

CDA

PVV

GL

CU

SP

VVD

50PLUS

PvdA

SGP

D66


Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN SCHOUW

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een evaluatiebepaling voor de positieflijst op te nemen in het Besluit houders van dieren en deze in te stellen op drie jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Schouw


Motie van de leden Ouwehand en Schouw over een evaluatiebepaling voor de positieflijst

2013-03-25
Dossier: 31389
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD), Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-110.html