Stemming

Motie van het lid Lodders over het terugdraaien van het verbod op ingrepen in de pluimveehouderij

38,0 %
62,0 %


SP

BONTES

CDA

PVV

50PLUS

D66

PvdD

VVD

PvdA

CU

SGP

GL


Nr. 137 MOTIE VAN HET LID LODDERS

Voorgesteld 6 november 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in juni 2012 een motie is ingediend die de regering oproept om de vrijstelling op het verbod van ingrepen in de pluimveesector te herroepen en het verbod van ingrepen op 1 januari 2015 onherroepelijk van kracht te laten zijn;

constaterende dat de regering naar aanleiding hiervan heeft besloten om de invoering van het verbod per 1 januari 2018 versneld in te laten gaan;

van mening dat versnelde invoering van het verbod op ingrepen leidt tot grote welzijnsproblemen van dieren en aantasting van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers ten opzichte van hun Europese collega's;

verzoekt de regering, het besluit om het verbod van ingrepen in de pluimveehouderij per 1 januari 2018 te laten ingaan, terug te draaien en vast te houden aan de oorspronkelijke datum van 1 januari 2021,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders


Motie van het lid Lodders over het terugdraaien van het verbod op ingrepen in de pluimveehouderij

2013-11-06
Dossier: 31389
Indiener(s): Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-137.html