Kamerstuk 31389-53

Motie-Thieme c.s. over het ontwikkelen van eigen wet- en regelgeving voor dierenwelzijn

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD), Tofik Dibi (GL), Krista van Velzen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-53.html
ID: 31389-53

24,7 %
75,3 %

Verdonk

SP

PVV

SGP

D66

GL

PvdD

PvdA

VVD

CDA

CU


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 53
MOTIE VAN HET LID THIEME C.S.

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Wet dieren vooralsnog grotendeels zijn gericht op de uitvoering van bindende onderdelen van EU-maatregelen;

overwegende, dat Nederland binnen Europa koploper wil zijn op het gebied van dierenwelzijn;

verzoekt de regering zich ten volle in te zetten voor het ontwikkelen van eigen wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn die – waar nodig – verder gaat dan Europese regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Van Velzen

Dibi