Kamerstuk 31389-109

Motie van het lid Ouwehand over alle honden- en kattenfokkers onder artikel 19 van het Besluit gezelschapsdieren laten vallen

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-109.html
ID: 31389-109

Nr. 109 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het Besluit gezelschapsdieren alle honden- en kattenfokkers te laten vallen onder artikel 19 en geen uitzonderingen toe te staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand