Kamerstuk 31389-100

Motie van het lid Thieme over een verbod op solitair huisvesten van sociale dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-100.html
ID: 31389-100

39,3 %
60,7 %

GL

50PLUS

PvdD

CDA

SP

PVV

SGP

PvdA

VVD

D66

CU


Nr. 100 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het solitair huisvesten van sociale dieren expliciet als verboden gedraging kan worden opgenomen in het Besluit houders van dieren en hier in de beleidsbrief dierenwelzijn op terug te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme