Kamerstuk 31389-113

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over geen eenzijdig verbod op leewieken

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-113.html
ID: 31389-113

Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIJKGRAAF

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in principe een diergeneeskundige noodzaak moet zijn om lichamelijke ingrepen bij dieren te mogen verrichten;

overwegende dat voor sommige ingrepen een uitzondering is gemaakt, met name wanneer deze vanwege de wijze van houden noodzakelijk zijn;

van mening dat een totaal leewiekverbod zeer veel problemen oplevert in de hobbysector;

voorts van mening dat een eenzijdig verbod op leewieken leidt tot de ongewenste en oncontroleerbare situatie dat houders van dieren deze ingreep in het buitenland laten doen;

verzoekt de regering, geen eenzijdig Nederlands verbod op leewieken in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf