Kamerstuk 31389-24

Amendement van het lid Thieme over het besparen van vermijdbare opwinding, pijn of van vermijdbaar lijden bij dieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 6 oktober 2009
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-24.html
ID: 31389-24

22,7 %
77,3 %

GL

VVD

PVV

D66

CDA

CU

SP

PvdD

PvdA

SGP

Verdonk


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 24
AMENDEMENT VAN HET LID THIEME

Ontvangen 6 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.10 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

1a. Bij het doden, bedwelmen, fixeren, en het daartoe onderbrengen en verplaatsen van dieren, wordt de dieren elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden bespaard.

Toelichting

Met de derde nota van wijziging is in artikel 2.10 [Doden van dieren] het lid komen te vervallen waarin de voorwaarde wordt gesteld dat bij het doden, bedwelmen, fixeren en het daartoe onderbrengen en verplaatsen van dieren, de dieren elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden wordt bespaard. De indiener is van mening dat deze voorwaarde als uitgangspunt moet dienen voor alle verdere regelgeving met betrekking tot het doden van dieren. Deze passage dient derhalve gehandhaafd te worden in de wetstekst.

Thieme