Kamerstuk 31389-91

Stand van zaken m.b.t. de uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren inclusief een tijdschema voor de totstandkoming van zes algemene maatregelen van bestuur

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 23 februari 2012
Indiener(s): Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-91.html
ID: 31389-91

Nr. 91 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2012

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om informatie over de stand van zaken met betrekking tot de planning voor de zes algemene maatregelen van bestuur die onder de Wet dieren gaan vallen, bericht ik u als volgt.

Bij mijn brief van 15 juli 2011 (Kamerstukken II 2010/2011/31 389, nr. 90) heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over het werkschema voor de uitvoeringsregelgeving van de Wet dieren. Hierin werd de planning weergegeven van de totstandkoming van de zes algemene maatregelen van bestuur. De werkzaamheden met betrekking tot de opstelling van die algemene maatregelen van bestuur hebben meer tijd gekost dan medio vorig jaar werd voorzien doch zijn inmiddels in een gevorderd stadium. Uiteraard is het nog steeds de bedoeling dat de Wet dieren met ingang van 1 januari 2013 in werking treedt. De hieronder weergegeven planning is daar dan ook op gericht. Ik teken hierbij aan dat de publicatie van alle algemene maatregelen van bestuur in verband met het kabinetsbeleid van de Vaste verandermomenten voor 1 november 2012 (twee maanden voor de inwerkingtreding) zal dienen te geschieden.

 • 1. Besluit houders van dieren

  • maart 2012: consultatiebijeenkomst (bespreking wijzigingen n.a.v. reacties op eerdere consultatie met betrokken belangenorganisaties) en gelegenheid schriftelijke reactie

  • april/mei 2012: voorhang Tweede en Eerste Kamer

  • juni/september: advisering Raad van State

  • oktober: publicatie

 • 2. Besluit diergeneeskundigen (voorheen aangeduid als Besluit dierenartsen en diergeneeskundigen)

  • maart 2012: consultatiebijeenkomst (bespreking wijzigingen n.a.v. reacties op eerdere consultatie met betrokken belangenorganisaties) en gelegenheid schriftelijke reactie

  • april/mei 2012: voorhang Tweede en Eerste Kamer

  • juni/september: advisering Raad van State

  • oktober: publicatie

 • 3. Besluit dierlijke producten

  • maart/mei 2012: notificatie

  • juni/september 2012: advisering Raad van State

  • oktober 2012: publicatie

 • 4. Besluit diergeneesmiddelen

  • maart/april 2012: internetconsultatie ontwerp-besluit

  • mei/augustus 2012: advisering Raad van State

  • oktober 2012: publicatie

 • 5. Besluit diervoeders

  • april/mei 2012: internetconsultatie ontwerp-besluit

  • juni/september 2012: advisering Raad van State

  • oktober 2012: publicatie

 • 6. Besluit handhaving Wet dieren

  • juni/september 2012: advisering Raad van State

  • oktober 2012: publicatie

  • najaar 2012: voorlichtingsbijeenkomst om systematiek en toepassing van de bestuurlijke boete toe te lichten

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker