Kamerstuk 31389-115

Motie van het lid Klaver over veralgemeniseren van het besluit gezelschapsdieren

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Jesse Klaver (GL)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-115.html
ID: 31389-115

15,3 %
84,7 %

CU

VVD

PVV

PvdA

SP

CDA

GL

PvdD

50PLUS

D66

SGP


Nr. 115 MOTIE VAN HET LID KLAVER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Besluit gezelschapsdieren alleen huisvestingsvoorschriften biedt voor de hond;

constaterende dat veel meer diersoorten dan alleen de hond behoefte hebben aan sociaal contact en lichaamsbeweging;

verzoekt de regering om, het Besluit te veralgemeniseren door voor te schrijven dat niet alleen een hond, maar elk gezelschapsdier, passend bij zijn ethologische en fysiologische behoefte, dagelijks in de gelegenheid wordt gesteld tijd door te brengen buiten de ruimte waarin het gehouden wordt, indien de gezondheidstoestand van het dier zich daar niet tegen verzet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klaver