Kamerstuk 31389-144

Uitstel toezending van de toegezegde brief over de positieflijst

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 27 juni 2014
Indiener(s): Sharon Dijksma (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-144.html
ID: 31389-144

Nr. 144 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2014

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 25 juni jl. verzocht om de toegezegde brief inzake de positieflijst aan uw Kamer te verzenden, uiterlijk vrijdag 27 juni a.s. voor 12.00 uur.

Ik kan helaas niet aan de gestelde termijn voldoen. Ik zal de toegezegde brief inzake de positieflijst voor het aanstaande zomerreces aan uw Kamer versturen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma