Kamerstuk 31389-52

Motie-Thieme over waarborgen voor dierenwelzijn bij de voorgenomen doelvoorschriften

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-52.html
ID: 31389-52

24,7 %
75,3 %

PvdA

PvdD

PVV

SGP

CU

VVD

D66

Verdonk

GL

SP

CDA


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 52
MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat open normen in doelvoorschriften zorgen voor onduidelijkheid en daardoor voor problemen bij inspecties, zoals is gebleken uit de evaluatie van het Dierentuinenbesluit;

van mening, dat regelmatige controles, continue monitoring en toetsbare normen gebaseerd op de laatste inzichten op het gebied van dierenwelzijn, belangrijke voorwaarden zijn om dierenwelzijn bij gehouden dieren te kunnen garanderen;

verzoekt de regering een instrumentarium te ontwikkelen om te bewerkstelligen dat de voorgenomen doelvoorschriften behorende bij de Wet dieren, worden omkleed met voldoende waarborgen voor dierenwelzijn, zo nodig met de inzet van middelvoorschriften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme