Stemming

Motie-Dibi over het op termijn een einde maken aan de bio-industrie

24,7 %
75,3 %


CDA

PvdA

PvdD

D66

PVV

Verdonk

VVD

CU

GL

SGP

SP


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 58
MOTIE VAN HET LID DIBI

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering haar beleid in te zetten om op termijn een einde te maken aan de bio-industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dibi


Motie-Dibi over het op termijn een einde maken aan de bio-industrie

2009-10-07
Dossier: 31389
Indiener(s): Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-58.html