Kamerstuk 31389-95

Motie van het lid Thieme over een jaarlijkse evaluatie van het Convenant onbedwelmd slachten

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-95.html
ID: 31389-95

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten jaarlijks te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme