Kamerstuk 31389-45

Gewijzigd amendement van het lid Thieme ter vervanging van nr. 40 over een verbod op het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 7 oktober 2009
Indiener(s): Marianne Thieme
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-45.html
ID: 31389-45
Origineel: 31389-40
Wijzigingen: 31389-62

31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 45
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 40

Ontvangen 7 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.23 wordt voor het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

01. Het is verboden om uitsluitend voor sportprestaties, vermaak of voedselproductie, het genetisch materiaal van dieren te wijzigen op een wijze die voorbij gaat aan de natuurlijke barrières van geslachtelijke voortplanting en van recombinatie.

II

In artikel 8.13, eerste lid, wordt de zinsnede «en 2.14, eerste lid,» vervangen door: 2.14, eerste lid, en 2.23, nuleerste lid,.

III

In artikel 8.14, eerste lid, wordt de zinsnede «en 2.14, eerste lid,» vervangen door: 2.14, eerste lid, en 2.23, nuleerste lid,.

Toelichting

Het genetisch modificeren en het kloneren van dieren voor sport, vermaak, en voedselproductie is naar de mening van de indiener strijdig met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier en dient daarom verboden te worden.

Thieme