Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 31 over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht

98,0 %
2,0 %


D66

PvdD

SP

CU

PvdA

CDA

PVV

SGP

Lid-Verdonk

VVD

GL


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 76
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WAALKENS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 31

Ontvangen 2 december 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 8.13, eerste lid, wordt na «de artikelen» een zinsnede ingevoegd, luidende: 1.4,.

II

In artikel 8.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, wordt na «de artikelen» een zinsnede ingevoegd, luidende: 1.4,.

2. In het zesde lid wordt na «de artikelen» een zinsnede ingevoegd, luidende: 1.4,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de zorgplicht bepaling in het wetsvoorstel strafrechtelijk handhaafbaar wordt. Niet naleving van de zorgplicht levert een misdrijf op, waarop maximaal zes maanden of een geldboete van de derde categorie wordt gesteld. Ingeval het misdrijf wordt gepleegd in de uitoefening van een bedrijf, kan een boete worden opgelegd van de vierde categorie.

Waalkens

Cramer

Ormel


Gewijzigd amendement van het lid Waalkens c.s. ter vervanging van nr. 31 over de strafbaarstelling van het niet naleven van de zorgplicht

2009-12-02
Dossier: 31389
Indiener(s): Henk Jan Ormel (CDA), Waalkens , Ernst Cramer (CU)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-76.html