Kamerstuk 31389-104

Motie van het lid Thieme over een verbod op onthoornen zonder medische noodzaak

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-104.html
ID: 31389-104

31,3 %
68,7 %

CDA

CU

PVV

VVD

SP

GL

D66

50PLUS

PvdD

SGP

PvdA

BONTES


Nr. 104 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het zonder medische noodzaak onthoornen of verwijderen van een gewei bij dieren te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme