Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 april 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Amendement
Amendement
Amendement
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanmelden voor plenaire behandeling
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - technische briefing
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies - (extern) advies vragen aan ...
In handen van commissie stellen (algemeen)