14,0 %
86,0 %

50PLUS

VVD

GrBvK

PvdA

SP

GL

PvdD

SGP

Van Vliet

CU

D66

CDA

PVV


Nr. 129 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet besloten heeft, de crisisheffing op hoge inkomens niet voort te zetten;

overwegende dat door het kabinet voor miljarden bezuinigd wordt op de zorg, waardoor veel mensen in onzekerheid zitten of zij de zorg die zij nodig hebben nog wel kunnen krijgen of dat zij hun baan in de zorg kunnen behouden;

verzoekt de regering, de crisisheffing voort te zetten en de opbrengst daarvan te investeren in verzachting van de bezuinigingen op de zorg aan huis,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman