Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

645 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
17 augustus 2023 - 14 september 2023
Het bericht ‘Gemeenten worstelen met desinformatie’
Hans Teunissen (D66)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
29 juni 2023 - 31 augustus 2023
Het artikel 'Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken'
Hind Dekker-Abdulaziz (D66), Joost Sneller (D66), Laura Bromet (GL)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 juli 2023 - 28 augustus 2023
Het bericht dat gemeenten nog altijd vergunningen afgeven voor de bouw van nieuwe woningen in de buurt van geitenbedrijven ondanks de waarschuwingen van de GGD voor de gezondheidsrisico’s
Eva van Esch (PvdD)
Kuipers
24 mei 2023 - 28 augustus 2023
'Ede bedenkt eigen regeling om boerenbedrijven uit te laten breiden: ‘Boeren perspectief bieden’'
Laura Bromet (GL)
van der Ch. Wal-Zeggelink

Alle
14 september 2023
Meldingen van gedupeerden in het toeslagenschandaal
Nicole Temmink (SP)
Aukje de Vries (staatssecretaris financiën) (VVD)
14 september 2023
Antwoorden op eerdere schriftelijke vragen inzake het artikel ‘Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken’ (2023Z12312)
Joost Sneller (D66), Laura Bromet (GL)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 september 2023
Koppeling statushouders aan gemeenten
Anne-Marijke Podt (D66)
Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
18 augustus 2023
Dat de gemeentevlag, de provincievlag en de Nederlandse vlag alle inwoners van respectievelijk de gemeente, provincie en Nederland representeren
Pepijn van Houwelingen (FVD)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
17 augustus 2023 - 14 september 2023
Het bericht ‘Gemeenten worstelen met desinformatie’
Hans Teunissen (D66)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
12 juli 2023 - 28 augustus 2023
Het bericht dat gemeenten nog altijd vergunningen afgeven voor de bouw van nieuwe woningen in de buurt van geitenbedrijven ondanks de waarschuwingen van de GGD voor de gezondheidsrisico’s
Eva van Esch (PvdD)
Kuipers
3 juli 2023 - 16 augustus 2023
De beantwoording over het bericht dat Amsterdam autoroutes dwars door de stad wil afsluiten
Daniel Koerhuis (VVD)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
29 juni 2023
Het artikel 'Utrecht wil parkeerkosten voor lage inkomens vergoeden, ook als ze geen auto hebben'
Daan de Kort (VVD), Daniel Koerhuis (VVD)
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
29 juni 2023 - 31 augustus 2023
Het artikel 'Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken'
Hind Dekker-Abdulaziz (D66), Joost Sneller (D66), Laura Bromet (GL)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
26 juni 2023 - 15 augustus 2023
Het bericht dat gemeente Amsterdam nieuwe vuilniswagens op diesel koopt vanwege overvol elektriciteitsnet
Daniel Koerhuis (VVD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
24 mei 2023 - 28 augustus 2023
'Ede bedenkt eigen regeling om boerenbedrijven uit te laten breiden: ‘Boeren perspectief bieden’'
Laura Bromet (GL)
van der Ch. Wal-Zeggelink
3 mei 2023 - 27 juni 2023
Het bericht ‘Almere krijgt laatste kans om zelf woningen aan te wijzen voor statushouders’
Peter de Groot (VVD)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
21 april 2023 - 30 mei 2023
De grote zorgen van 29 burgemeesters over de concentratie van acute zorg
Julian Bushoff (PvdA)
Kuipers
14 april 2023 - 14 augustus 2023
De berichten omtrent maandelijks beslag op bijstand in strijd met wet
Hülya Kat (D66)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
11 april 2023 - 17 mei 2023
Het bericht dat de gemeente Rotterdam medische gegevens opvraagt bij de huisarts om te bepalen of mensen recht hebben op warmtetoeslag
Maarten Hijink
Kuipers , Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
23 maart 2023 - 25 mei 2023
Het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken
Julian Bushoff (PvdA)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
21 maart 2023 - 13 april 2023
Het bericht ‘33 gemeenten verlagen tarieven voor pgb ondanks inflatie: ‘Als ik weer moet gaan werken, dan moeten mijn kinderen naar een instelling’’
Lucille Werner (CDA)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
21 maart 2023 - 17 april 2023
Het bericht ‘33 gemeenten verlagen tarieven voor pgb ondanks inflatie’
Harry Bevers (VVD)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
8 maart 2023 - 14 april 2023
Het door gemeenten in de Duin- en Bollenstreek vervangen van definities in hun Wmo-verordeningen die afwijken van de definities, zoals die door de wetgever in de Wmo 2015 zijn vastgelegd
Lucille Werner (CDA)
Maarten van Ooijen (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
3 maart 2023 - 4 april 2023
De voortgang van de toekomstgerichte bibliotheekvoorziening in elke gemeente
Mohammed Mohandis (PvdA)
Gunay Uslu (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)