Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

2032 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
23 november 2023 - 29 november 2023
De beantwoording van vragen
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Kuipers , Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
5 oktober 2023 - 29 november 2023
Het bericht dat prins Bernhard lid was van de NSDAP
Frank Wassenberg (PvdD), Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GL), Joost Sneller (D66)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
27 juni 2023 - 21 november 2023
Het bericht ‘Overheid haalt eigen diversiteitsdoelen niet of nauwelijks’
Stephan van Baarle (DENK)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
31 oktober 2023 - 21 november 2023
Het artikel ‘Het CBR weet al jaren van fraude bij theorie-examens. Het doet bijna niks tegen “turbo-opleiders”, wel tegen klokkenluiders’
Nicole Temmink
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Alle
30 november 2023
Het bericht 'Steeds meer kinderen zonder zwemdiploma vooral bij lage inkomens'
Vicky Maeijer (PVV)
Conny Helder (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
30 november 2023
De aanstelling van de regeringscommissaris voor de pensioentransitie
Pieter Omtzigt (NSC)
Carola Schouten (viceminister-president , minister zonder portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid) (CU)
23 november 2023 - 29 november 2023
De beantwoording van vragen
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Kuipers , Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Karien van Gennip (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA), Sigrid Kaag (viceminister-president , minister financiën) (D66), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD), Piet Adema (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU), Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Robbert Dijkgraaf (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Kajsa Ollongren (minister defensie) (D66), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD), Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
20 november 2023
Het feit dat de minister van VWS op een foto stond met een Taliban-vertegenwoordiger in Den Haag
Caroline van der Plas (BBB)
Kuipers , Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
20 november 2023
De lobby-activiteiten van oud-bewindspersonen bij de IND
Nicole Temmink , Lilian Marijnissen
Eric van der Burg (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (minister justitie en veiligheid) (VVD)
15 november 2023
De berichten dat AEB (Amsterdams afvalverwerkingsbedrijf) door de gemeente Amsterdam opnieuw in de verkoop is gezet’
Wybren van Haga (BVNL)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
2 november 2023
Het bericht ‘Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte’
Eva van Esch (PvdD)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
2 november 2023
Het D66-plan 'Toekomst van toetreding'
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
1 november 2023
Het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de Wet open overheid (Woo)
Nicole Temmink
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
1 november 2023
Het bericht 'Provincie stond jarenlang toe dat Tata-fabriek kankerverwekkende stoffen lekte'
Kiki Hagen (D66), Raoul Boucke (D66)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)
1 november 2023
De aanslag op Thierry Baudet in Gent
Frederik Jansen (FVD)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
31 oktober 2023 - 21 november 2023
Het artikel ‘Het CBR weet al jaren van fraude bij theorie-examens. Het doet bijna niks tegen “turbo-opleiders”, wel tegen klokkenluiders’
Nicole Temmink
Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
25 oktober 2023
De oproep van een groep rijksambtenaren aan het kabinet inzake de oorlog tussen Israël en Hamas
Chris Stoffer (SGP)
Hanke Bruins Slot (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
23 oktober 2023
De onafhankelijkheid van peilingsorganisaties in Nederland
Wybren van Haga (BVNL)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
5 oktober 2023 - 29 november 2023
Het bericht dat prins Bernhard lid was van de NSDAP
Frank Wassenberg (PvdD), Alexander Hammelburg (D66), Laura Bromet (GL), Joost Sneller (D66)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
4 oktober 2023 - 27 oktober 2023
De hertellingsprocedure bij de Tweede Kamerverkiezingen
Wybren van Haga (BVNL)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
25 september 2023 - 16 oktober 2023
Het bericht 'Stress en zenuwen maken eigenaar haringkraam Binnenhof kapot: ‘Met herseninfarct in ziekenhuis’'
Pepijn van Houwelingen (FVD)
Hugo de Jonge (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
18 september 2023 - 8 november 2023
Het Woo-verzoek 2022.217, betreffende o.a. de overeenkomsten met laboratoria tijdens de coronacrisis
Wybren van Haga (BVNL)
Kuipers
15 september 2023 - 23 oktober 2023
Het artikel 'Tunesië weigert delegatie Europees Parlement toegang tot het land'
Marieke Koekkoek (D66)
Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
15 september 2023 - 25 oktober 2023
Het bericht 'Limburg trekt de beurs voor Maaslijn, maar risico’s blijven in hoofdpijndossier'
Habtamu de Hoop (PvdA), Caroline van der Plas (BBB)
Vivianne Heijnen (staatssecretaris infrastructuur en waterstaat) (CDA)