Stemming

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over een verbod op gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking

22,0 %
78,0 %


GrBvK

CDA

VVD

Van Vliet

D66

PvdA

PVV

GL

50PLUS

PvdD

SP

CU

SGP


Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, per direct een verbod in te stellen op de gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Van Gerven


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Tjitske Siderius (SP), Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-121.html