Gepubliceerd: 24 juni 2014
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-166.html
ID: 33841-166

Nr. 166 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 juni 2014

Al geruime tijd zijn gemeenten in de voorbereidende fase voor de nieuwe verantwoordelijkheden die zij met de hervorming van de langdurige zorg er bij krijgen. Om gemeenten te adviseren bij de planning van deze voorbereidingen heeft het TransitiebureauWmo een stappenplan ontwikkeld. De voortgang van gemeenten bij de voorbereidingen op de transitie wordt aan de hand van dit stappenplan gevolgd via het transitievolgsysteem. In het transitievolgsysteem (TVS) worden alle stappen uitgevraagd, ook die stappen die pas eind van dit jaar gereed hoeven te zijn. Gemeenten worden gevraagd of zij de geadviseerde stappen gereed hebben, nog niet of ten dele.

De transitie Wmo nadert nu een volgende cruciale fase. Om meer focus te brengen in alle geadviseerde acties is bijgevoegde focuslijst opgesteld (bijlage 1)1. Deze lijst bevat de stappen die gemeenten minimaal moeten zetten om continuïteit van zorg voor de cliënt per januari 2015 te kunnen realiseren en ook welke acties door het Transitiebureau en mij ondernomen kunnen worden bij gemeenten die achterblijven. Om goed zicht te krijgen of gemeenten verwachten deze noodzakelijke elementen op tijd gereed te krijgen, wordt er nog voor de zomer een extra uitvraag gedaan op deze focuspunten middels het TVS. U zal dan geïnformeerd worden over de uitkomsten. Bijgevoegd treft u ter kennisname een afschrift van de brief waarmee ik de Colleges B&W op de hoogte heb gesteld van de focuslijst en de aanstaande extra uitvraag (bijlage 2)2.

Een gelijkluidende brief heb ik aan de Voorzitter van de Eerste Kamer gestuurd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn