Kamerstuk 33841-109

Amendement van het lid Keijzer over het scheppen van duidelijkheid over de voorwaarden t.a.v. het pgb.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


79,3 %
20,7 %

PvdD

PVV

Van Vliet

CU

GL

GrBvK

VVD

50PLUS

PvdA

SGP

SP

D66

CDA


Nr. 109 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.6, derde lid, wordt na «onder welke voorwaarden» ingevoegd: betreffende het tarief,.

Toelichting

In de memorie van toelichting is te lezen dat de voorwaarden die bij verordening bepaald gaan worden gaan over het tarief dat gaat gelden voor het persoonsgebonden budget. Door dit op te nemen in de wet is de wetstekst duidelijker.

Keijzer