Stemming

Motie van het lid Voortman over toekomstige meevallers voor de zorg behouden

15,3 %
84,7 %


CU

D66

CDA

VVD

GrBvK

SGP

GL

Van Vliet

PvdD

PVV

PvdA

SP

50PLUS


Nr. 128 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de kabinetsplannen op de zorg miljardenbezuinigingen gepaard gaan;

spreekt uit dat toekomstige meevallers op de zorgbegroting voor de zorg behouden moeten blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-128.html