Stemming

Motie van het lid Voortman over toekomstige meevallers voor de zorg behouden

15,3 %
84,7 %


CU

SP

D66

PvdA

GrBvK

Van Vliet

SGP

PvdD

CDA

PVV

50PLUS

GL

VVD


Nr. 128 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de kabinetsplannen op de zorg miljardenbezuinigingen gepaard gaan;

spreekt uit dat toekomstige meevallers op de zorgbegroting voor de zorg behouden moeten blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman


Motie van het lid Voortman over toekomstige meevallers voor de zorg behouden

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-128.html