Stemming

Amendement van het lid Agema dat regelt dat het college de overheidsopdracht slechts gunt aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt

22,0 %
78,0 %


CDA

PvdD

SGP

CU

Van Vliet

D66

SP

VVD

PvdA

GL

GrBvK

PVV

50PLUS


Nr. 98 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.6.4, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het college gunt de overheidsopdracht slechts aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat het college een overheidsopdracht slechts gunt aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt. Onder overhead wordt hier verstaan de kosten van het ondersteunend personeel zoals financiële administratie, secretaresse, afd. P&O, clustermanagers, locatiehoofden enz.

Agema


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-22
Dossier: 33841
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-98.html