Stemming

Gewijzigde motie van het lid Baay-Timmerman (t.v.v. 33841, nr. 136) over een veiligheidsadviseur voor ouderen

29,3 %
70,7 %


SGP

PvdD

PvdA

SP

GL

D66

Van Vliet

VVD

CU

PVV

CDA

GrBvK

50PLUS


Nr. 162 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BAAY-TIMMERMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 136

Voorgesteld 24 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ouderen minder snel een indicatie krijgen voor een verzorgingshuis;

overwegende dat er door deze extramuralisering steeds meer ouderen met een zorgbehoefte langer thuis moeten blijven wonen;

overwegende dat het Verbond van Verzekeraars signaleert dat ouderen steeds vaker het slachtoffer zijn van brand;

overwegende dat kwetsbare thuiswonende ouderen een makkelijk slachtoffer zijn van criminaliteit, zoals babbeltrucs en woningovervallen; overwegende dat de fysieke veiligheid, het gevoel van veiligheid en de weerbaarheid van ouderen versterkt moeten worden;

overwegende dat dit ook de maatschappelijke veiligheid dient;

verzoekt de regering, gemeenten expliciet te wijzen op instrumenten die de veiligheid en weerbaarheid in brede zin van thuiswonende ouderen bevorderen, zoals een speciale veiligheidsadviseur ouderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Baay-Timmerman


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-24
Dossier: 33841
Indiener(s): Martine Baay-Timmerman (50PLUS)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-162.html