Stemming

Motie van het lid Van der Staaij over voorkomen van een onwenselijke stapeling van eigen bijdragen

55,3 %
44,7 %


50PLUS

VVD

SGP

PvdD

GL

PVV

SP

D66

CDA

Van Vliet

GrBvK

CU

PvdA


Nr. 139 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onwenselijk is als een stapeling van eigen bijdragen van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen ervoor zorgt dat mensen om financiële redenen moeten afzien van (een deel van) maatschappelijke ondersteuning;

verzoekt de regering, er bij gemeenten op aan te dringen dat zij hier bij het vaststellen van de eigen bijdragen voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen rekening mee houden, actief te volgen hoe gemeenten hier in de praktijk mee omgaan en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-139.html