Kamerstuk 33841-73

Amendement van het lid Bergkamp over het scheppen van duidelijkheid over het recht op een pgb.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


88,7 %
11,3 %

SGP

PvdD

SP

CDA

GrBvK

GL

VVD

D66

PVV

CU

PvdA

50PLUS

Van Vliet


Nr. 73 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 17 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.6, tweede lid, vervalt in de aanhef «slechts».

Toelichting

In de formulering van artikel 2.3.6, tweede lid, aanhef lijkt het woord «slechts» een onnodige en overbodige inperking van het recht een op persoonsgebonden budget te suggereren. De indiener stelt daarom voor het woord in de aanhef te schrappen. Het artikel wordt daarmee ook in lijn gebracht met artikel 8.1.1 van de Jeugdwet.

Bergkamp