Kamerstuk 33841-142

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


23,3 %
76,7 %

D66

CU

GL

PVV

SP

PvdD

VVD

50PLUS

PvdA

Van Vliet

SGP

CDA

GrBvK


Nr. 142 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.4, eerste lid, wordt na «gegevens voor» ingevoegd: bestuurders,.

II

In artikel 3a.2.4, eerste lid, wordt na «gegevens van» ingevoegd: zijn bestuurders en van.

Toelichting

Dit amendement regelt dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders. De indieners hechten aan deze verklaring omdat naast zorgverleners, stagiaires en vrijwilligers ook bestuurders direct contact behoren te hebben met cliënten. Om de veiligheid van kwetsbare cliënten te waarborgen is ook voor bestuurders een verklaring omtrent gedrag vereist. Deze eis geldt tevens voor bestuurders van het AMHK.

Siderius Van Gerven