Stemming

Nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 156 over het overnemen van personeel

50,7 %
49,3 %


VVD

PvdA

50PLUS

GrBvK

PVV

CU

GL

CDA

Van Vliet

PvdD

SGP

SP

D66


Nr. 160 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 156

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.6.5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het college ziet erop toe dat:

    • a. het overleg, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 662 en 663 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; en

    • b. de aanbieder of aanbieders, bedoeld in het eerste lid, zoveel mogelijk inspanning leveren om bij het overleg, bedoeld in het eerste lid, de overname van betrokken personeel en het voortzetten van bestaande relaties tussen hulpverleners en cliënten te bewerkstelligen.

Toelichting

Dit amendement dient ter versteviging van de positie van mensen werkzaam zijn bij aanbieders en het verbeteren van de continuïteit voor cliënten in de zorg die zij op grond van de Wmo2015 ontvangen. Het amendement beoogt dat de werknemers met behoud van sociale en cao rechten worden overgenomen.

Voortman Otwin van Dijk


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-24
Dossier: 33841
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Otwin van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-160.html