Kamerstuk 33841-100

Amendement van de leden Bergkamp en Voortman ter vervanging van nr. 81 dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


90,7 %
9,3 %

PvdA

CU

50PLUS

SP

SGP

D66

Van Vliet

GL

VVD

PVV

CDA

PvdD

GrBvK


Nr. 100 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 811

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.2 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement te regelen dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is.

Bergkamp Voortman