Stemming

Amendement van het lid Agema over wijziging van de citeertitel in "Wet weg met ouderen"

8,0 %
92,0 %


VVD

CU

SP

PvdD

PVV

PvdA

CDA

Van Vliet

D66

SGP

50PLUS

GL

GrBvK


Nr. 92 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 7.12 komt te luiden:

Artikel 7.12

Deze wet wordt aangehaald als: Wet weg met ouderen.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de citeertitel van het wetsvoorstel wordt gewijzigd in «Wet weg met ouderen».

Agema


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-22
Dossier: 33841
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-92.html