Stemming

Amendement van het lid Agema over wijziging van de citeertitel in "Wet weg met ouderen"

8,0 %
92,0 %


GrBvK

GL

50PLUS

SGP

D66

Van Vliet

CDA

PvdA

PVV

PvdD

SP

CU

VVD


Nr. 92 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 7.12 komt te luiden:

Artikel 7.12

Deze wet wordt aangehaald als: Wet weg met ouderen.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de citeertitel van het wetsvoorstel wordt gewijzigd in «Wet weg met ouderen».

Agema


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-22
Dossier: 33841
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-92.html