Kamerstuk 33841-128

Motie van het lid Voortman over toekomstige meevallers voor de zorg behouden

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


15,3 %
84,7 %

50PLUS

SP

PvdA

PVV

PvdD

Van Vliet

GL

SGP

GrBvK

VVD

CDA

D66

CU


Nr. 128 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat met de kabinetsplannen op de zorg miljardenbezuinigingen gepaard gaan;

spreekt uit dat toekomstige meevallers op de zorgbegroting voor de zorg behouden moeten blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman