Stemming

Amendement van het lid Agema dat bewerkstelligt dat inwonende kinderen die jonger zijn dan 15 jaar niet kunnen worden gezien als “gebruikelijke hulp” als bedoeld in het wetsvoorstel

19,3 %
80,7 %


50PLUS

PvdA

CDA

Van Vliet

CU

VVD

GrBvK

SP

D66

PvdD

GL

PVV

SGP


Nr. 90 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1.1, dertiende gedachtestreepje, wordt in de definitie van «gebruikelijke hulp» na «inwonende kinderen» ingevoegd: die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat inwonende kinderen die jonger zijn dan 15 jaar niet kunnen worden meegerekend als «gebruikelijke hulp» als bedoeld in het wetsvoorstel. Kinderen uit een gezin waarvan één van de ouders hulpbehoevend is, leveren al veel meer hand en spandiensten dan kinderen van dezelfde leeftijd uit een «gezond» gezin. Kinderen moeten ook nog gewoon kind kunnen zijn.

Agema


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-22
Dossier: 33841
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-90.html