Stemming

Motie van het lid Keijzer c.s. over toegankelijk maken van het pgb voor ouderen

32,0 %
68,0 %


SGP

GrBvK

VVD

D66

CU

50PLUS

GL

Van Vliet

SP

PvdA

PVV

PvdD

CDA


Nr. 130 MOTIE VAN HET LID KEIJZER C.S.

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb staat opgenomen dat er geen persoonsgebonden budget mogelijk is voor ouderen die door middel van normale verouderingsprocessen beperkingen krijgen;

overwegende dat ook ouderen die door normale verouderingsprocessen beperkingen hebben gebruik moeten kunnen maken van het persoonsgebonden budget in de Zvw;

roept de regering op, het pgb in de Zorgverzekeringswet ook toegankelijk te maken voor ouderen;

verzoekt de regering, de pgb-regeling als zodanig aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer

Bruins Slot

Voortman


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (CDA), Linda Voortman (GL), Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-130.html