Kamerstuk 33841-154

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 110 over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot het geen bepaald wordt in artikel 2.1.4.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Gepubliceerd: 24 april 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-154.html
ID: 33841-154
Origineel: 33841-110

70,0 %
30,0 %

SGP

PvdD

GrBvK

SP

CU

PVV

GL

D66

PvdA

VVD

Van Vliet

50PLUS

CDA


Nr. 154 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 110

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.2, tweede lid, onder f, wordt na «de cliënt» ingevoegd: met toepassing van het bepaalde bij of krachtens artikel 2.1.4,.

Toelichting

De regering is van mening dat het inkomen of vermogen van mensen geen rol mag spelen bij de afweging of iemand Wmo-ondersteuning krijgt. Desalniettemin is het wetsvoorstel daar niet glashelder over. Met dit amendement beoogt de indiener te bewerkstelligen dat in het onderzoek zoals bedoeld in artikel 2.3.2 niet verder gegaan wordt dan te bezien wat de eigen bijdrage is die cliënten dienen te bepalen ingevolge artikel 2.1.4.

Keijzer