Kamerstuk 33841-110

Amendement van het lid Keijzer over het beperken van het doen van het onderzoek naar de eigen bijdrage tot hetgeen bepaald krachtens artikel 2.4.1, vierde lid.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Gepubliceerd: 23 april 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-110.html
ID: 33841-110
Wijzigingen: 33841-154

Nr. 110 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.2, tweede lid, onder f, wordt na «welke bijdragen in de kosten» ingevoegd: als bedoeld in artikel 2.1.4, vierde lid,.

Toelichting

De regering is van mening dat het inkomen of vermogen van mensen geen rol mag spelen bij de afweging of iemand Wmo-ondersteuning krijgt. Desalniettemin is het wetsvoorstel daar niet glashelder over. Met dit amendement beoogt de indiener te bewerkstelligen dat in het onderzoek zoals bedoeld in artikel 2.3.2 niet verder gegaan wordt dan te bezien wat de eigen bijdrage is die cliënten dienen te bepalen ingevolge de algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld 2.4.1, vierde lid.

Keijzer