Kamerstuk 33841-6

Reactie op het inzake verzoek van het lid Keijzer bij de Regeling van Werkzaamheden van 22 januari over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Gepubliceerd: 29 januari 2014
Indiener(s): Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-6.html
ID: 33841-6

Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2014

Hierbij stuur ik u een afschrift van de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en mij aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)1.

In de brief wordt een reactie gegeven op het standpunt van de VNG naar aanleiding van de uitslag van de VNG-ledenraadpleging inzake het overlegresultaat decentralisatie van de langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn