Kamerstuk 33841-81

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


Nr. 81 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP

Ontvangen 18 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.2 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Het college wijst de cliënt en zijn mantelzorger voor het onderzoek op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement te regelen dat het college de cliënt voorafgaand aan het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2, wijst op het feit dat voor iedere cliënt cliëntenondersteuning beschikbaar is.

Bergkamp