Kamerstuk 33841-17

Amendement van het lid Keijzer over de gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura.

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Gepubliceerd: 27 februari 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-17.html
ID: 33841-17

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 27 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 2.3.6, tweede lid, onderdeel b, vervalt.

Toelichting

De indiener hecht vanwege de keuzevrijheid van de burger aan een gelijkwaardige positie van het persoonsgebonden budget naast de voorziening in natura. De conceptwet Wmo 2015 kent in artikel 2.3.6, tweede lid, onder b, een toetsgrond waardoor cliënt zich gemotiveerd op het standpunt dient te stellen dat de maatwerkvoorziening die wordt geleverd door een aanbieder, door hem niet passend wordt geacht. Dit is ter beoordeling aan de gemeente. Met het schrappen van artikel 2.3.6, tweede lid, onder b, wordt duidelijk dat een PGB een gelijkwaardig alternatief is.

Keijzer