Stemming

Amendement van de leden Baay-Timmerman en Bergkamp ter vervanging van nr. 78 dat regelt dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld

52,0 %
48,0 %


50PLUS

GL

PVV

CDA

D66

Van Vliet

PvdA

VVD

CU

SP

SGP

PvdD

GrBvK


Nr. 146 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BAAY-TIMMERMAN EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 781

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.3.2, vijfde lid, wordt na «de cliënt een» ingevoegd «schriftelijke», en vervalt:, tenzij de cliënt heeft medegedeeld dit niet te wensen.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat er altijd een schriftelijk verslag van het onderzoek wordt opgesteld. Verwijderd is de bepaling dat de cliënt kan aangeven hier geen prijs op te stellen. Indiener acht het van groot belang dat ten allen tijde een schriftelijke weergave van het onderzoek wordt opgesteld. Zo zijn voor beide partijen de gemaakte afspraken aantoonbaar.

Baay-Timmerman Bergkamp


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Martine Baay-Timmerman (50PLUS)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-146.html