Stemming

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders

23,3 %
76,7 %


CDA

PvdA

GL

GrBvK

Van Vliet

D66

PvdD

SP

PVV

CU

50PLUS

VVD

SGP


Nr. 142 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN

Ontvangen 23 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 3.4, eerste lid, wordt na «gegevens voor» ingevoegd: bestuurders,.

II

In artikel 3a.2.4, eerste lid, wordt na «gegevens van» ingevoegd: zijn bestuurders en van.

Toelichting

Dit amendement regelt dat aanbieders de verplichting krijgen om te beschikken over een verklaring omtrent gedrag voor bestuurders. De indieners hechten aan deze verklaring omdat naast zorgverleners, stagiaires en vrijwilligers ook bestuurders direct contact behoren te hebben met cliënten. Om de veiligheid van kwetsbare cliënten te waarborgen is ook voor bestuurders een verklaring omtrent gedrag vereist. Deze eis geldt tevens voor bestuurders van het AMHK.

Siderius Van Gerven


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Henk van Gerven (SP), Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-142.html