Kamerstuk 33841-90

Amendement van het lid Agema dat bewerkstelligt dat inwonende kinderen die jonger zijn dan 15 jaar niet kunnen worden gezien als “gebruikelijke hulp” als bedoeld in het wetsvoorstel

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


19,3 %
80,7 %

D66

SP

GrBvK

VVD

CU

Van Vliet

CDA

PVV

GL

PvdD

SGP

PvdA

50PLUS


Nr. 90 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1.1.1, dertiende gedachtestreepje, wordt in de definitie van «gebruikelijke hulp» na «inwonende kinderen» ingevoegd: die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat inwonende kinderen die jonger zijn dan 15 jaar niet kunnen worden meegerekend als «gebruikelijke hulp» als bedoeld in het wetsvoorstel. Kinderen uit een gezin waarvan één van de ouders hulpbehoevend is, leveren al veel meer hand en spandiensten dan kinderen van dezelfde leeftijd uit een «gezond» gezin. Kinderen moeten ook nog gewoon kind kunnen zijn.

Agema