Stemming

Motie van het lid Agema over de overheadkosten van zorginstellingen opnemen in het jaarverslag

32,0 %
68,0 %


PvdA

CDA

SP

CU

VVD

GrBvK

PVV

50PLUS

Van Vliet

SGP

GL

PvdD

D66


Nr. 144 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 23 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nergens direct terug te vinden is hoe hoog de overheadkosten van zorginstellingen zijn;

verzoekt de regering, zorginstellingen te verplichten om de overheadkosten uitgesplitst in zowel formatie als in geld op te nemen in het jaarverslag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-23
Dossier: 33841
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-144.html