Kamerstuk 33841-94

Amendement van het lid Agema dat het instellen van een “zomerstop” in de zorgverlening onmogelijk maakt

Dossier: Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)


32,0 %
68,0 %

CDA

PVV

GrBvK

Van Vliet

PvdA

GL

SGP

SP

VVD

CU

50PLUS

PvdD

D66


Nr. 94 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.6.5, tweede lid, wordt na «en de betrokken hulpverleners» ingevoegd: en voor continuïteit in de hulpverlening wat betreft de duurzame voortzetting van de levering van de maatwerkvoorziening.

Toelichting

In artikel 2.6.5, tweede lid, van het wetsvoorstel wordt bepaald dat het college bij het verlenen van een overheidsopdracht rekening houdt met de mate waarin de aanbieder zorg draagt voor continuïteit in de hulpverlening tussen degenen aan wie een maatwerkvoorziening wordt verstrekt en de betrokken hulpverleners. Dit amendement voegt hieraan toe dat het college bij de aanbesteding tevens rekening houdt met de mate waarin de aanbieder zorg draagt voor de continuïteit in de hulpverlening wat betreft de duurzame voortzetting van de levering van de maatwerkvoorziening. Dit betekent dat het instellen van een «zomerstop» in de zorgverlening onmogelijk wordt. Bij ziekte of vakantie van uitvoerende medewerkers zal de aanbieder vervanging voor deze krachten dienen te regelen. Dit dient op het moment van aanbesteding al duidelijk te zijn.

Agema